Jai Center ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาให้กับตนเองโดยนักจิตวิทยามืออาชีพ เหมาะสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้มีวิชาชีพด้านการให้ช่วยเหลือ ร่วมสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนานโยบายขององค์กรและสังคม

Categories:

01 February, 2021

จิตวิทยากับการตัดสินใจทางอาชีพ (และการเรียนต่อ)

การตัดสินใจทางอาชีพ (career decision making) เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ใช่เพียงแต่นิสิต/นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังหางานทำ แต่รวมไปถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องวางแผนการเรียนในอนาคตของตัวเอง และคนทำงานคิดจะเปลี่ยนงานหรือต้องการวางแผนการเรียนต่อในระดับสูง

Mindfulness

01 February, 2021

เมื่อไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษา อะไรเกิดขึ้นในห้องการปรึกษาเชิงจิตวิทยา?

โดยทั่วไปเวลาเราเอารถเข้าศูนย์ เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร เวลามีไข้ไปหาหมอ เรารู้ว่าเราต้องทำอะไร แต่ถ้าเรามีนัดกับนักจิตวิทยาการปรึกษา หลายคนจะกังวล ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวหรือทำอะไรบ้าง และนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เราต้องตอบคำถามอะไรบ้าง และอีกคำถามมากมายที่เราสงสัยใคร่รู้ ดังนั้น Jai Center จึงขอแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เหล่านี้

Mindfulness

01 February, 2021

พอพูดถึงคำว่า “จิตวิทยา” หลายคนมักจะพูดถึงการอ่านใจคนรอบข้าง แท้จริงแล้ว “จิตวิทยา” คืออะไร?

ในหลายประเทศ จิตวิทยาเป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องด้วยจิตวิทยาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง และผู้อื่น นำไปสู่การดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข

Mindfulness