Mindfulness

01 February, 2021

ในหลายประเทศ จิตวิทยาเป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องด้วยจิตวิทยาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง และผู้อื่น นำไปสู่การดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข

ในหลายประเทศ จิตวิทยาเป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องด้วยจิตวิทยาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง และผู้อื่น นำไปสู่การดำเนินชิวิตอย่างมีความสุข

 

เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หากเรารู้จักจิตวิทยา

 

(1) ช่วยให้เรามีพลังและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิต

ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนมีเป้าหมายต่าง ๆ ที่เราอยากทำให้สำเร็จ เพราะเชื่อว่าหากบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ แล้ว ชีวิตจะมีความสุข หรือมีชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ เช่น การเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ การลดน้ำหนัก การอยากประสบความสำเร็จในการเรียน หรืออื่น ๆ แต่เป้าหมายที่เราตั้งไว้บางครั้งก็ยากที่จะทำสำเร็จ – การเข้าใจจิตวิทยา จะทำให้เรารู้จักวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้เราบรรลุเป้าหมายได้

 

(2) ช่วยให้เรารู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของตนเอง

ผู้คนจำนวนมากมักสับสนและถามตนเองว่า ตนเองต้องการอะไร อยากเป็นอะไร หรืออยากทำอะไร ในทางจิตวิทยาการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้เป็นของขวัญที่ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต การรู้จักทฤษฎีจิตวิทยาและงานวิจัยสามารถช่วยให้เราได้ ทำความเข้าใจในตนเอง ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

(3) ช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในการดำเนินชีวิตมนุษย์เราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนรอบ ๆ ตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้าใจผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การได้รู้จักเนื้อหาทางจิตวิทยาไว้บ้าง จะทำให้เราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล นำไปสู่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

(4) ช่วยให้เรามีวิธีการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวลและความเศร้าอย่างเหมาะสม

การรู้จักเนื้อหาทางจิตวิทยาไว้บ้าง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเรา เมื่อเราต้องเผชิญกับเรื่อง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เราทุกข์ใจ เนื้อหาและงานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมาก ได้ชี้แนะถึงวิธีการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ

 

(5) ช่วยให้เรามีทักษะสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคน งานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากบ่งชี้ว่าการมีทักษะการสื่อสารกับคนรอบข้างที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตในชีวิต จิตวิทยาเป็นศาสตร์เพียงไม่กี่ศาสตร์ที่ชี้แนะวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(6) นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การรู้จักจิตวิทยายังเป็นประโยชน์อีกมากมาย อาทิ เช่น ช่วยให้เราเข้าใจถึงอิทธิพลของอดีตที่มีต่อความคิด ความรู้สึก และการกระทำของเรา ช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือช่วยให้เรามีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เป็นต้น

 

Jai Center ตระหนักดีว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกคน Jai Center จึงอยากเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา

 

กดไลค์และติดตามเพจกันไว้ได้ เนื้อหาดี ๆ มีมาให้อ่านและแชร์กันได้เรื่อย ๆ แน่นอนครับ

 

#JaiCenter #จิตวิทยา #จิตวิทยา

Mindfulness

22 November, 2020