เราให้บริการทางจิตวิทยาครอบคลุมทั้งการแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างความงอกงามส่วนบุคคล และเพื่อให้บุคคลได้ใช้ชีวิตด้วยศักยภาพอันสูงสุดของตนเอง

ที่อยู่

529/106 ซอย 9 หมู่บ้านอารียาบุษบา ซอยลาดพร้าว 130 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางการติดต่อ

+66 9 6997 9446info.jaicenter@gmail.com

โซเชียลมีเดีย

facebook

แบบฟอร์มการติดต่อ
(Enquiry Form)

 • ชื่อ / Name *

 • อีเมล / Email *

 • โทรศัพท์ / Phone Number *

 • บริษัท / Company

 • ข้อความ / Message

* จำเป็น / Required

คำถามที่พบบ่อย
(Frequently Asked Questions)

 • ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ในประเด็นใดได้บ้าง

  นักจิตวิทยาของ Jai Center มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในประเด็นของภาวะซึมเศร้า ความกลัวและความวิตกกังวล ความเครียด ปัญหาในการปรับตัว (อาทิ ปัญหาจากการทำงาน ปัญหาจากการเรียน เป็นต้น ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม) ปัญหาความสัมพันธ์ และอื่นๆ


  ทั้งนี้ ก่อนการเข้ารับบริการ ผู้รับบริการจะได้รับการประเมินความเหมาะสม และหากนักจิตวิทยาของ Jai Center พบว่าประเด็นปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้รับบริการไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของนักจิตวิทยา ทาง Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของผู้รับบริการ

 • ผู้รับบริการสามารถรับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

  นักจิตวิทยาของ Jai Center หลายท่านได้รับการศึกษาและรับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติ ดังนั้น หากผู้รับบริการต้องการจะรับบริกการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นภาษาอังกฤษ สามารถแจงความประสงค์ได้

 • Jai Center มีบริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานอกสถานที่หรือไม่

  สำหรับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล สำหรับคู่รัก และสำหรับครอบครัว

  Jai Center ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการนอกสถานที่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของผู้รับบริการเอง


  สำหรับ EAP

  นักจิตวิทยาของ Jai Center สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ หากแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ Jai Center และองค์กรที่รับบริการได้ตกลงร่วมกัน

 • Jai Center มีการบริการร่วมกับแพทย์หรือจิตแพทย์หรือไม่

  Jai Center เป็นศูนย์บริการทางจิตวิทยาซึ่งให้บริการโดยนักจิตวิทยา ในปัจจุบัน Jai Center ยังไม่มีแพทย์หรือจิตแพทย์ร่วมให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการของ Jai Center ได้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือจิตแพทย์ ร่วมกับการประเมินความเหมาะสมของนักจิตวิทยาของ Jai Center

 • เมื่อมารับบริการกับ Jai Center ผู้รับบริการสามารถหยุดยาตามที่แพทย์หรือจิตแพทย์สั่งได้หรือไม่

  สำหรับประเด็นปัญหาทางจิตใจในหลายกรณี การรับยาตามที่แพทย์หรือจิตแพทย์สั่ง ร่วมกับการรับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นแนวทางในบำบัดรักษาที่ดีที่สุด ดังนั้น นักจิตวิทยาของ Jai Center จะไม่แนะนำให้หยุดยาหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณของยา และผู้บริการควรหยุดยาหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณของยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือจิตแพทย์เป็นสำคัญ

 • การรับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหน้าดีกว่าแบบออนไลน์แตกต่างกันหรือไม่ และผู้รับบริการควรรับบริการแบบไหน

  รูปแบบการให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาจให้ผลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาของผู้รับบริการ โดยในบางกรณี การรับบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบหน้าอาจให้ผลที่ดีกว่าการรับบริการแบบออนไลน์ และในบางกรณี รูปแบบการให้บริการอาจไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถติดต่อนักจิตวิทยาของ Jai Center เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบของการรับบริการที่เหมาะสมกับตนเอง

 • นักจิตวิทยาของ Jai Center มีแนวทางในการดูแลข้อมูลและรักษาความลับของผู้รับบริการอย่างไร

  ในการให้บริการ นักจิตวิทยาของ Jai Center ยึดถือการดูแลข้อมูลและรักษาความลับของผู้รับบริการเป็นสำคัญยิ่ง โดยมุ่งเน้นให้ไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา


  นโยบายความเป็นส่วนตัว